Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 27 Νοεμβρίου 2020.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για συζήτηση του παρακάτω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης:
"Συζήτηση περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2021".
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης
Στυλιανός Θεριανός