Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την δεύτερη παράταση της σύμβασης για την μεταφορά ογκωδών, λόγω του περιορισμού των δρομολογίων των πλοίων.


Η Οικονομική Επιτροπή στην συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 2 Απριλίου, αποφάσισε την δεύτερη παράταση της σύμβασης για την μεταφορά ογκωδών με τίτλο: "Μεταφορά Ογκωδών Υλικών Νήσου Αίγινας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η πρώτη παράταση είχε δοθεί σε συνεδρίαση της επιτροπής στις 24 Νοεμβρίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση αφορά στην φορτοεκφόρτωση και μεταφορά ογκωδών υλικών και απορριμμάτων πρασίνου από τον σταθμό μεταφόρφωσης σε χώρους ταφής του ΕΔΣΝΑ.

Σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρίας που έχει αναλάβει την μεταφορά, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλα τα παραγραμματισμένα δρομολόγια μεταφοράς ογκωδών υλικών, λόγω της πανδημίας και του 1ου lock down από το μήνα Μάρτιο έως Μάιο 2020 και του 2ου lock down του Νοεμβρίου 2020, που είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δρομολογίων των πλοίων.

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την 2η χρονική παράταση της σύμβασης από την ημερομηνία λήξης της πρώτης παράτασης, στις 02/04/2021 και έως τις 02/07/2021. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι αρχικοί όροι της σύμβασης.