Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή της επιχορήγησης του 2021 για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.


Στις 2 Απριλίου δημοσιεύθηκε το απόσπασμα από τα πρακτικά της τακτικής συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που έγινε στις 16 Μαρτίουμέσω τηλεδιάσκεψης. Το 1ο θέμα της συνεδρίασης ήταν η αποδοχή κατανομής επιχορήγησης 2021 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (Α’ κατανομή). 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η εισήγηση του προέδρου της επιτροπής κ. Γιάννη Ζορμπά ανέφερε τα ακόλουθα: Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με αριθμό 11204 /12-02-2021, σχετικά με την Α κατανομή έτους 2021 χρηματικού ποσού 31.852,15 ευρώ με τελικούς αποδέκτες την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αποδίδεται από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Αφού αφαιρεθεί το ποσό για την αποπληρωμή των σχολικών τροχονόμων το οποίο αντιστοιχεί στα 3,696 ευρώ και καλύπτει το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος έτους 2021, το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 28.156,15 ευρώ θα αποδοθεί στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Οπότε:
ΣΕΠΕΔΑ: 15.373,78 ευρώ
ΣΕΔΕΔΑ: 12.782,37 ευρώ
Σχολικοί τροχονόμοι: 3.696,00 ευρώ
Σύνολο: 31.852,15 ευρώ

Το Θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Μειοψήφησε ο κ. Νικόλαος Οικονόμου παραθέτοντας την παρακάτω πρόταση: Να αφαιρεθούν 6*150=900 ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΕΚ 7*150=1050 ΔΗΜΟΤΙΚΑ και 8*90=720 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2670 ευρώ τα οποία αφορούν τα τριμηνιαία πάγια των τηλεφωνικών συνδέσεων.

Τα 900 ευρώ να δοθούν στην δευτεροβάθμια και τα 1.770 ευρώ στην πρωτοβάθμια Το ποσό που θα περισσέψει να διαιρεθεί δια το σύνολο των μαθητών με την σημείωση ότι θα προσμετρηθούν και οι μαθητές του Εργαστηριακού Κέντρου Αίγινας (128) η οποία θεωρείται ξεχωριστή σχολική μονάδα για την οποία υπάρχει και σχετική απόφαση ΦΕΚ.

Στην συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ζορμπάς και τα μέλη κύριοι Μπήτρος Γεώργιος, Ντελής Αντώνιος, Οικονόμου Νικόλαος, Μαρίνος Νικόλαος και κυρία
Κομηνιάδη Φωτεινή.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα.