Κατακυρώθηκε από την Δημοτική Επιτροπή ο διαγωνισμός για το έργο της επισκευής και συντήρησης δρόμων, ύψους 1.644.494 ευρώ. Ποιες περιοχές περιλαμβάνει.

DSC_0039-asfaltostroseis.jpg

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024, εγκρίθηκε ομόφωνα το 2ο Πρακτικό του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία” προϋπολογισμού 1.644.494,18 ευρώ (με Φ.Π.Α.24%). 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επίσης, κατακυρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 8,12 %, επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης, δηλαδή 1.230.409,48 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Υπουργείου Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- Sub 1 - 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. 

Η έγκριση και η συγκρότηση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, έγινε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας στις 2 Μαΐου 2023. Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στις 5 Μαΐου 2023.

Μία σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου:

Με το εν θέματι Έργο επιχειρείται η μείωση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Αίγινας με άμεσες στοχευμένες επεμβάσεις και βελτιώσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με στόχο τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων καθώς, την ασφαλέστερη μεταφορά των πολιτών χωρίς τροχοφόρα οχήματα, την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής. Το έργο εναρμονίζει τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου, δημιουργώντας ολοκληρωμένες βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο. Όλες οι παρεμβάσεις αφορούν την βελτίωση ή ολοκλήρωση των υφιστάμενων υποδομών σύμφωνα με την υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη και δεν επηρεάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που θα εφαρμοστούν.

Οι δρόμοι ή τα τμήματα δρόμων που θα επισκευασθούν είναι οι :

ergo-dromon.jpg

Με την παρούσα μελέτη δεν προβλέπεται διαπλάτυνση των υφισταμένων ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων ούτε επέκταση αυτών.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png