Ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού του Σταθμού της Χλόης και οι δύο πρόσφατες αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.

IMG_20240324_110434.jpg

Κατακυρώθηκε από την Δημοτική Επιτροπή, στη συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου 2024, ο διαγωνισμός - ως προς την ομάδα Γ'-  για την προμήθεια εξοπλισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της Χλόης. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι εγκρίνει το από 21-03-2024, 4ο Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την: “Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας”, προϋπολογισμού: 52.419,36€ και Φ.Π.Α 24%: 12.580,65€ και γενικό σύνολο: 65.000,00€, από την Επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης διαγωνισμού.

Ανέδειξε ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα, για την προμήθεια της ομάδας Γ', δηλαδή την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παιδικών σταθμών - έπιπλα - παιχνίδια εξωτερικού χώρου - παιχνίδια εσωτερικού χώρου και γωνίες ενασχόλησης, προϋπολογισμού 38.138,355 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.24%.

Στη φωτογραφία (24 Μαρτίου 2024) φαίνεται ο κτήριο όπως είναι σήμερα, πλήρως αναβαθμισμένο, με αναμονή των παιχνιδιών και τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου. Από την έγκριση της προμήθειας από την ομάδα Γ', ο Δήμος προμηθεύτηκε περίπου 30 είδη εξοπλισμού όπως παιχνίδια, έπιπλα κτλ.

Υπενθυμίζεται ότι για τον ίδιο διαγωνισμό και συγκεκριμένα για τις ομάδες Α' και Β', δηλαδή την προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών και την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, η Επιτροπή είχε αναδείξει τον διαγωνισμό ως άγονο και ενέκρινε νέο ανοιχτό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η διακήρυξη του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της Χλόης είχε δημοσιευθεί στις 22 Νοεμβρίου 2023.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας, στην περιοχή «Χλόη», για το έτος 2023. Περιλαμβάνονται τρεις ομάδες: Στην Ομάδα Α - Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, στην Ομάδα Β' προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, που απαιτείται για την λειτουργία της δομής και στην Ομάδα Γ - Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παιδικών σταθμών, έπιπλα, παιχνίδια εξωτερικού χώρου, παιχνίδια εσωτερικού χώρου και γωνίες ενασχόλησης.


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας (πιστώσεις για το έτος 2023) ανέρχεται στο ποσό των 52.419,36 ευρώ + ΦΠΑ 24%: 12.580,65 ευρώ, δηλαδή σύνολο 65.000,00 ευρώ και η δαπάνη θα καλυφθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. 92/2018 απόφαση του ΔΣ Αίγινας.

Η Πράξη του Δήμου Αίγινας εντάχθηκε στο πρόγραμμα: "Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017", στις 16 Μαΐου 2019.

Η πηγή της χρηματοδότησης προέρχεται από ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό 50.000 ευρώ και ιδίους πόρους 15.000 ευρώ απόφαση 198/2018.

Υπενθυμίζεται ότι με την 6η τροποποίηση της πρόσκλησης στις 21 Δεκεμβρίου 2022, τροποποιήθηκε η ημερομηνία λήξης της εφαρμογής του προγράμματος και ορίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png