Συστάθηκε επιτροπή με τίτλο: "Ομάδα για τον αθλητισμό Δήμου Αίγινας". Ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της.

dimotiko-simvoulio.jpg

Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 14η Μαΐου 2024, η σύσταση επιτροπής του Δήμου με τίτλο: «Ομάδα για τον Αθλητισμό Δήμου Αίγινας (ΟΜ.Α.Δ.Α.)», η οποία θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας, θα υπάγεται στο τμήμα Αθλητισμού του Δήμου και θα συμβάλλει στο σχεδιασμό, τη μέριμνα της οργάνωσης και της υλοποίησης
Αθλητικών δράσεων με αθλητική ή κοινωνική ή πολιτιστική προσέγγιση. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Σκοπός: 

Η επιτροπή συνεργάζεται με φορείς, συλλόγους και σωματεία με σκοπό να προάγει την αθλητική ιδέα ως μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος και σύσφιξης των ανθρωπίνων σχέσεων.

Αρμοδιότητες:

• Οργανώνει, υλοποιεί και επιμελείται κάθε είδους εκδηλώσεις για τον Δήμο (συνέδρια, συνελεύσεις εορτές κ.λπ.) καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος για τον αθλητισμό.
• Σχεδιάζει, εισηγείται προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο την δραστηριοποίηση των πολιτών στον Αθλητισμό. • Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων, καθώς και των σχετικών απαντήσεων της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού.
• Φροντίζει για την φιλοξενία εκπροσώπων των άλλων Δήμων και άλλων αποστολών.
• Υλοποιεί τοπικές ή άλλες αθλητικές δράσεις με αθλητική ή κοινωνική ή πολιτιστική προσέγγιση.
• Τηρεί βιβλία αρχεία επίτιμων δημοσίων και τιμηθέντων προσώπων.
• Συγκεντρώνει φωτογραφικό υλικό ή άλλο που αναφέρεται σε εκδηλώσεις του Δήμου σχετικά με τον Αθλητισμό.
• Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού στα ΜΜΕ.
• Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου αναφορικά με δράσεις για τον αθλητισμό.
• Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
• Σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: 
(α) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών ή κοινωνικών προγραμμάτων για την προώθηση του Αθλητισμού στον Δήμο.
(β) Προώθηση της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.
• Συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τα ανωτέρω αντικείμενα.
• Συμμετέχει στο σχεδιασμό απασχόλησης των παιδιών και των ενηλίκων με τον αθλητισμό και φροντίζει για την εφαρμογή της.
• Συμμετέχει στην οργάνωση, παρακολούθηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
• Ευθύνεται για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και για οποιαδήποτε (υλικό) έχει διατεθεί.
• Ενημερώνει τους γονείς για την ψυχοσωματική υγεία και συμπεριφορά μέσα από την συνεργασία και συμβουλευτική ειδικών.
• Τηρεί το μητρώο εθελοντών για τον αθλητισμό στο Δήμο Αίγινας.

Διοίκηση:

• Η επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

Τακτικά μέλη:

 • Μαρίνος Νικόλαος (Πρόεδρος)
 • Κουρκούνας Θωμάς (Αντιπρόεδρο
 • Κλήμης Παναγιώτης
 • Μοίρας Δημήτριος
 • Μαργαρώνη Βασιλική
 • Κομηνιάδου Φανή (Γραμματέας)
 • Λεούση Χριστίνα

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Παπαδοπούλου Άννα
 • Κοσμετάτου Διονυσί
 • Γάλαρης Διονύσιος
 • Κοττάκη Μαρία
 • Πετράς Γεώργιος

Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί την θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης ή της αναστολής της όταν δεν πληρούνται οι σκοποί σύστασής της.

• Τηρείται Βιβλίο Πρακτικών.
• Η επιτροπή έχει έδρα και συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά το μήνα στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας, στην Αίθουσα “Παύλος Ανδρεόπουλος”.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png