Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου. Εγκρίθηκαν και επανασυντάχθηκαν οι όροι της νέας διακήρυξης.

IMG_20240528_112335.jpg

Με αίτημα της Επιτροπής Διαγωνισμού, που διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή που Δήμου Αίγινας και συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 20ης Μαΐου 2024, ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου, καθώς σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο παρουσιάστηκαν παραλείψεις στη σχετική διακήρυξη με που αφορούν τόσο τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  υπεύθυνη δήλωση μη ρωσικής εμπλοκής, όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, οι οποίες δύναται να  δημιουργήσουν προβλήματα στην ορθότητα της επιλογής του αναδόχου που θα οδηγήσουν στην υποβολή ενστάσεων από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υποβάλλει προσφορά, με κίνδυνο την παρατεταμένη καθυστέρηση για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τη ματαίωση του σχετικού διαγωνισμού, ενέκρινε την προκήρυξη εκ νέου του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου », αφού επανακαθοριστούν οι όροι της διακήρυξης στα σημεία που εμφιλοχώρησαν οι παραλείψεις".

Τέλος, ενέκρινε και επανασυντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια νέου ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου, που θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση της διακήρυξης για την δημοπράτηση της προμήθειας, είχε συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ήταν προϋπολογισμού 62.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

Πρόκειται για το Υποέργο 2, με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου", που εντάσσεται στο έργο "Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας", το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", με χρηματοδότηση 1.350.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αρχική μελέτη τα όργανα τα οποία θα προμηθευτεί ο Δήμος Αίγινας, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

screenshot.862.png
Διευκρινήσεις για την ματαίωση του διαγωνισμού (αφορούσαν στην παλαιότητα των προδιαγραφών και τη δήλωση μη ρωσικής εμπλοκής των προμηθευτών) έδωσε στην επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2024, ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μαρίνος.

Για την τοποθέτηση των οργάνων, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν όλα μέσα στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας. Θα ακολουθήσει συζήτηση με την Τεχνική Υπηρεσία και τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, ώστε να τοποθετηθούν και σε άλλους χώρους. Για το ζήτημα της τοποθέτησης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png