Οι αρμοδιότητες από τα καταργηθέντα νομικά πρόσωπα, που περιέρχονται στο Δήμο Αίγινας, με σχετική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας. 

20240604_132836.jpg
Οι αρμοδιότητες από τα καταργηθέντα νομικά πρόσωπα, περιέρχονται στο Δήμο Αίγινας, με σχετική τροποποίηση, του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2024, συζητήθηκε το θέμα της τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για μία υποχρεωτική διαδικασία, η οποία αφορά την απορρόφηση των νομικών προσώπων. Η πρόταση αυτή, θα διαβιβαστεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην συνέχεια για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ωστόσο ο τροποποιημένος ΟΕΥ, που θα προκύψει δεν θα είναι μόνιμος, καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε στη Δημοτική Επιτροπή ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, έχει ανατεθεί η δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ΟΕΥ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει γίνει εσωτερική ενημέρωση προς τον ανάδοχο, από την οποία έχουν  καταγραφεί οι ανάγκες, με βάση τη σημερινή κατάσταση του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε στην Δημοτική Επιτροπή ο αρμόδιος διευθυντής κ. Θανάσης Λορέντζος, πολλές από τις αρμοδιότητες της ΚΕΔΑ, περιλαμβάνονται ήδη στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου. Kατά συνέπεια  αυτές αρμοδιότητες έχουν αφαιρεθεί και δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση.

Α1) Προστίθενται στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου και συγκεκριμένα στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου η παρακάτω αρμοδιότητα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας:

 • Διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εθελοντικές αιμοδοσίες για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου

Α2) Προστίθενται στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Κοινωνικής  Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και ισότητας των φύλων οι παρακάτω αρμοδιότητες από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας: 

 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων ομογενών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. (Λόγω της αρτιότερης περιγραφής της μεταφερθείσας αρμοδιότητας, η υπάρχουσα στον ΟΕΥ όμοια αρμοδιότητα που αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ. ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ)
 • Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κ.λπ.)
 • Υποστηρίζει από κοινού με άλλους φορείς προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, προγράμματα διαχείρισης χρόνιων παθήσεων, εργασιακού στρες, εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα εργονομίας και εξατομικευμένη βοήθεια
 • Η οργάνωση εκδηλώσεων διαλέξεων, συνεδρίων για σημαντικά κοινωνικά θέματα
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα, που έχουν σχέση με κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας
 • Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες

Α3) Προστίθενται στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού οι παρακάτω αρμοδιότητες από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας: 

 • Η οργάνωση και λειτουργία Μουσείων
 • Η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών μέσων, του θεάτρου καθώς και των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων
 • Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους μαζικούς πολιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα και την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου, καθώς και η παροχή με κάθε τρόπο ηθικής υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και η διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων τους
 • Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτιστική πολιτική του Δήμου, όπως: πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, περίπτερα και κυλικεία υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών κ.λπ.
 • Η διάδοση και ανάπτυξη της αθλητικής παιδείας
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς φορείς και η παροχή ηθικής, υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης
 • Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, όπως: γήπεδα και αθλητικά κέντρα, περίπτερα και κυλικεία υποδοχής και φιλοξενίας φιλάθλων και επισκεπτών, χώροι φιλοξενίας αθλητών, ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης οχημάτων κ.λπ.

Α4) Προστίθενται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα στο Τμήμα περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και εθελοντισμού οι παρακάτω αρμοδιότητες από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας:

 • Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος
 • Η προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης
 • Η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες
 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη δημιουργία τοπικών δικτύων οργανώσεων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Η προώθηση καινοτομιών και πιλοτικών μεθόδων διαχείρισης του περιβάλλοντος
 • Η υποστήριξη της λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος του Δήμου και των αντίστοιχων οργανώσεων (ΜΚΟ) προστασίας των αδέσποτων ζώων με δράσεις όπως σίτιση, φροντίδα, εμβολιασμός, περίθαλψη κ.λπ.
 • Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
 • Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως: χώροι υποδοχής περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, χώροι ανάπαυσης και αναψυχής περιηγητών και περιπατητών με μικρά περίπτερα και κυλικεία, ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης οχημάτων κ.λπ.

Β1) Προστίθενται στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού οι παρακάτω αρμοδιότητες από τον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Αίγινας:

 • Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, η κοινωνικότητα των δημοτών
 • Η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του Πολιτιστικού επιπέδου, ιδιαίτερα των νέων, με οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδηλώσεων κ.λπ.
 • Η ίδρυση τμημάτων κατ΄ άθλημα ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία (τζόκιν, λαϊκός αθλητισμός, περίπατοι κ.λπ.)

Γ1) Προστίθενται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών και αποθήκης οι παρακάτω αρμοδιότητες από την υπό κατάργηση Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΠΕΔΑ):

 • Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του αντίστοιχου σχολείου (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.)
 • Η εισήγηση προς τις αντίστοιχη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων του αντίστοιχου σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την αντίστοιχη σχολική βιβλιοθήκη

Γ2) Προστίθενται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα εσόδων και περιουσίας οι παρακάτω αρμοδιότητες από την υπό κατάργηση Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΠΕΔΑ):

 • Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Γ3) Προστίθενται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα τεχνικών έργων και οδοποιίας οι παρακάτω αρμοδιότητες από την υπό κατάργηση Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΠΕΔΑ):

 • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του αντίστοιχου σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού του, των διδακτηρίων

Δ1) Προστίθενται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών και αποθήκης οι παρακάτω αρμοδιότητες από την υπό κατάργηση Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΔΕΔΑ):

 • Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του αντίστοιχου σχολείου (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.)
 • Η εισήγηση προς τις αντίστοιχη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων του αντίστοιχου σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την αντίστοιχη σχολική βιβλιοθήκη

Δ2) Προστίθενται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα εσόδων και περιουσίας οι παρακάτω αρμοδιότητες από την υπό κατάργηση Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΔΕΔΑ):

 • Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Δ3) Προστίθενται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα τεχνικών έργων και οδοποιίας οι παρακάτω αρμοδιότητες από την υπό κατάργηση Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΔΕΔΑ):

 • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του αντίστοιχου σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού του, των διδακτηρίων

ΙΙ. Από την προτεινόμενη τροποποίηση, δεδομένου ότι δεν μεταφέρεται προσωπικό από τα καταργηθέντα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ) στον Οργανισμό του Δήμου, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την κάλυψη της μισθοδοσίας του. Η άσκηση αρμοδιοτήτων των καταργηθέντων ΝΠ από τον Δήμο θα πραγματοποιηθεί για το έτος 2024 εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, και για τα επόμενα έτη θα λαμβάνει κάθε φορά υπόψη της τους διαθέσιμους πόρους για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων και την ανάγκη να διασφαλιστεί η επωφελής και αποτελεσματική χρήση τους.

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλεξίου Σίλα και Πούντος Φώτιος ψήφισαν παρών.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png