Συγκροτήθηκε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Αίγινας.

tesop-dimou-aegiinas.jpg

Με τη απόφαση 530/2024 του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, συγκροτήθηκε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Αίγινας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Αίγινας αποτελείται:

1. Το Δήμαρχο Αίγινας, ως Πρόεδρο.
2. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αίγινας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή
νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.
3. Το Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας.
4. Το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας.
5. Τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αίγινας.
6. Τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Αίγινας.
7. Τον Προϊστάμενο του Κέντρου Λήψης Αίγινας.
8. Την Προϊσταμένη του Δασονομείου Αίγινας.
9. Την Ομάδα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ο.ΑΝ.Ε.ΑΝ.) Αίγινας.

Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Γραμματέας του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Αίγινας κα Ροδάκη Νεκταρία, η οποία αναπληρώνεται από την υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κα Παρασκευή Περιμένη.

Το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Οργάνο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png