Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 19 Ιουνίου 20242

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 19 – Ιουνίου – 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για την έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης ( Υποχρεωτική ) του προϋπολογισμού έτους 2024.

2. Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αποσφράγισης, διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού  385.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

3. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο: “ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου  Αίγινας ”, συμβατικού ποσού 1.825.625,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

4. Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους την περίοδο 2024-2025.

5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

6. Απαλλαγή υπολόγου μετά την εξόφληση ποσού προς την ΕΥΔΑΠ για τον έλεγχο διακρίβωσης και σωστής λειτουργίας υδρομετρητή.

7. Απαλλαγή υπολόγου μετά την εξόφληση επιδόματος παραπληγικού σε σύζυγο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου.

8. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς με την 60μελή χορωδία «ΣυνΩΔΗπόροι» στην Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας.

9. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης της Νέας Επαγγελματικής Ένωσης Αγίας Μαρίνας.

10. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαθέος.

11. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση της ετήσιας χορευτικής παράστασης του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας.

12. Αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

13. Αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

14. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτριας του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος ΑίγιναςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png