Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τις πτυσσόμενες τέντες και την φύλαξη της εμπορικής έκθεσης της 10ης Γιορτής Φιστικιού.