Αλλαγή χώρου διεξαγωγής της συναυλίας με το συγκρότημα Kulamacus The Band. Θα γίνει στην Παλαιά Προβλήτα.

Δελτίο Τύπου.
Η συναυλία με το συγκρότημα Kulamacus The Band που θα λάμβανε χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 στο λιμάνι της Πέρδικας μετά από την επικοινωνία μας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Αμάφη, σεβόμενη την απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου κατοίκου της Πέρδικας, αποφασίστηκε να αλλάξουμε τον χώρο διεξαγωγής της και να μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα του Λιμανιού της Αίγινας την ίδια μέρα και ώρα 21:00.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Αικατερίνη Στάθη Σαλπέα