Αιτήσεις συμμετοχής για την Εμπορική Έκθεση της 11ης Γιορτής Φιστικιού.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε  ότι οι νέες  αιτήσεις συμμετοχής για την Εμπορική Έκθεση της 11ης Γιορτής Φιστικιού, θα υποβληθούν στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) Π. Αιγινήτου 4 στον 2ο Όροφο από 8/07/19 έως και τις 19/07/19 και από 08:30–12:30.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος ενοικίασης περιπτέρου και συμμετοχής στην Αγροτική-Εμπορική Έκθεση ανά κατηγορία είναι το εξής (ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου):
Απλό Εμπορικό Περίπτερο  
3.00μ.Χ 3.00μ.: 400,00€
Διπλό Αγροτικό ή Εμπορικό Περίπτερο
6.00μ. Χ 3.00μ.: 800,00€  
Περίπτερο Χώρου Εστίασης
 3.00μ. Χ 3.00μ.: 400,00€
Περίπτερο Αγρότη & Φιστικοπαραγωγού
3.00μ. Χ 3.00μ: 200,00€

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται:
1. 1. με απευθείας πληρωμή στα γραφεία της ΚΕΔΑ                        
2. με κατάθεση της προκαταβολής σε ειδικό λογαριασμό της Κ.Ε.Δ.Α. για την Γιορτή Φιστικιού Αίγινας  2019 (τηλ. ΚΕΔΑ 22970 22067, πρωινές ώρες)

Η προκαταβολή για τα περίπτερα διαστάσεων 3.00μ. Χ 3.00 μ. είναι 150€, για τους αγρότες και φιστικοπαραγωγούς είναι 100€. Η προκαταβολή για τα περίπτερα διαστάσεων 6.00μ Χ 3.00 μ. είναι 300€.
Το υπόλοιπο θα  εξοφληθεί κατά την διάρκεια της Εμπορικής Έκθεσης (14/09/2019) ημέρα Σάββατο).
Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση συμμετοχής, η Κ.Ε.Δ.Α. επιστρέφει στον αιτούντα το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας προκαταβολής.
Ολόκληρη την προκήρυξη με τους λεπτομερείς όρους συμμετοχής θα την παραλάβετε με την κατάθεση της αίτησή σας.


Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.                          Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΣΤΑΘΗ- ΣΑΛΠΕΑ                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΙΩΤΗ