Απολογισμός Διοίκησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας κατά τα έτη 2014 έως 2019.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δελτίο Τύπου.
Με το παρόν σας κοινοποιούμε τον απολογισμό της πενταετούς θητείας του Προέδρου και του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Αίγινας από τον Νοέμβριο του 2014 έως και σήμερα.
Όλα είναι καταγεγραμμένα - κατά τον χρόνο που υλοποιούνταν - και τεκμηριωμένα για πρώτη φορά με σύγχρονα μέσα στα ηλεκτρονικά αρχεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ).

Γνωρίζουμε ότι η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. H Αίγινα αντιμετωπίζει ακόμα πολλά και μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στο πέρασμα των ετών και δεν λύνονται από τη μια ημέρα στην άλλη. Όμως εμείς δεν φοβηθήκαμε την ευθύνη.  Προσπαθήσαμε να τα επιλύσουμε βραχυπρόθεσμα, εκεί που είχαμε τη δυνατότητα να το πράξουμε, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάσαμε μακροπρόθεσμες και οριστικές λύσεις.

Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Δ.Λ.Τ. Αίγινας το 2014 παραλάβαμε ένα ταμείο με ταμειακά διαθέσιμα περίπου 508.530,49 ευρώ. με πολλά διοικητικά προβλήματα και δυσλειτουργίες.
Φτάσαμε σήμερα κατόπιν πέντε ετών χρηστής και συνετής διοίκησης να αυξήσουμε  τα ταμειακά μας διαθέσιμα στο ύψος των 1.821.372,49€, να στελεχώσουμε τις διοικητικές υπηρεσίες με προσλήψεις υπαλλήλων  ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας σε ετήσια βάση μέσω ΑΣΕΠ, με συμβάσεις μίσθωσης έργου για διοικητικό προσωπικό και εργατών καθαριότητας και να μηχανογραφήσουμε όλες τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Το ποσό των ταμειακών μας διαθεσίμων μπορεί να διατεθεί για υλοποίηση έργων με ιδίους πόρους. Παρά τις μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες που προέκυψαν από τις διαρκείς αλλαγές του νόμου 4412/16, παρά την υποστελέχωση καίριων υπηρεσιών και τα διαρκή προβλήματα που δημιούργησε και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η παρατεταμένη οικονομική κρίση κατορθώσαμε να ξεκινήσουμε, να δρομολογήσουμε και να ολοκληρώσουμε τα παρακάτω:

ΕΡΓΑ

* Κατασκευή ράμπας αποβίβασης στο Λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου.
* Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτας του Λιμένα Σουβάλας Αίγινας.
* Επισκευή γλίστρας στον Λιμενίσκο Πορτών.
* Επισκευή τμήματος μεταξύ δρόμου και γλίστρας στο λιμενίσκο Φάρου Αίγινας.
* Διαγραμμίσεις για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο λιμένα Πέρδικας.
* Διευθέτηση και επαναπροσδιορισμός  θέσεων ΑΜΕΑ όπισθεν εκδοτηρίων εισιτήριων στο κεντρικό λιμένα Αίγινας προκειμένου να επιτευχθεί άμεση πρόσβαση και διευκόλυνση των πολιτών ΑΜΕΑ προς τα πλοία.
* Τοποθέτηση έξι κιβωτίων παροχής ρεύματος νερού στο Λιμένα Μεγαλοχωρίου Αγκιστρίου με αποτέλεσμα την επίτευξη αποφυγής απώλειας σημαντικών εσόδων από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη.
* Επισκευή φέροντος οργανισμού και επιχρισμάτων στο κτίριο ΝΟΑ.
* Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού επιτοιχίου στο Λιμένα Μεγαλοχωρίου Δ.Αγκιστρίου.
* Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδώματος Σκάλας Αγκιστρίου λόγω πρόσκρουσης πλοίου.
* Αντικατάσταση περίφραξης και παιχνιδιών και τοποθέτηση χλοοτάπητα στην παιδική χαρά δικαιοδοσίας ΔΛΤ Αίγινας.
* Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών στο Λεόντι.
* Σύνθεση και φιλοτέχνηση μνημείου αφιερωμένου στο Σάμιουελ Χάου.
* Επισκευή ράμπας στο λιμενίσκο Αγ.Μαρίνας Αίγινας.
* Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στον κεντρικό προβλήτα Αίγινας
* Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών στον προβλήτα Λιμένα Αγ. Μαρίνας.
* Επισκευή ράμπας και τμημάτων ανωδομής Λιμένα Πέρδικας.
* Επισκευή ραμπών – επιστρώσεων του χώρου αναμονής επιβατών στο κεντρικό λιμάνι Αίγινας.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν υπηρεσίες η συμβολή των οποίων ήταν σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
* Εκπόνηση αναθεώρησης σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και καταλοίπων φορτίων.
* Υποβρύχιες επιθεωρήσεις λιμένων δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
* Ενοικίαση χώρου στάθμευσης στο λιμένα Σουβάλας.
* Εκπόνηση αναθεώρησης ΑΑΛΕ- ΣΑΛΕ για την κάλυψη απαιτήσεων ασφαλείας των λιμενικών μας εγκαταστάσεων  κατά την προσέγγιση Κρουαζιερόπλοιων.
* Προμήθεια - εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος Μαρίνας για τον έλεγχο και την είσπραξη των λιμενικών τελών


Έχοντας ξεκάθαρο πλάνο για κάθε τομέα των αρμοδιοτήτων μας και έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με έργα αναγκαία, έργα υποδομής, σχεδιάσαμε μακροπρόθεσμες αλλά οριστικές λύσεις για τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
Απαραίτητο βήμα για την υλοποίηση αυτών των στόχων προηγούνταν η εκπόνηση στοιχειοθετημένων, άρτιων μελετών σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας, οι οποίες και καλύφθηκαν από ιδίους πόρους και αναφέρονται παρακάτω:


ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

Τέλος, αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις, η υπηρεσία μας κατάφερε να εντάξει τα παρακάτω έργα:

* Επίσης  εξασφαλίσαμε την καταρχήν έγκριση του γραφείου ελικοδρομίων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών , Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την κατασκευή ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ για την εξυπηρέτηση των αναγκών επείγουσας αεροδιακομιδής ασθενών στην χερσαία Ζώνη Λιμένα Λεοντίου η οποία και θα επικυρωθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ.

* Είναι απαραίτητο να αναφερθούμε και στην απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Αίγινας υπ.αριθμ.127/2016 αναφορικά με τις προϋποθέσεις αδειοδότηση ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ με την οποία αποφασίστηκε η χωροθέτηση ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ εντός της ζώνης Λιμένα Αίγινας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

* Τέλος και στα πλαίσια της ανάδειξης του Αρχαίου Κρυπτού Λιμένα Αίγινας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Η ουσία είναι ότι εφαρμόσαμε διαφορετική προσέγγιση στη δημόσια διοίκηση, με απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με τιμιότητα, με ειλικρίνεια, λίγα λόγια και πολλή δουλειά.
Παραδίδουμε στη νέα Δημοτική Αρχή ένα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο οργανωμένο νοικοκυρεμένο και ταμειακά τακτοποιημένο, προσβλέποντας και ελπίζοντας στη συνέχιση του έργου μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

Γεώργιος Α. Σκαλτσιώτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png