Προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Λιμενικό Ταμείο για την περίοδο 2022-2025.


Σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου με θέμα: Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για τα έτη 2022 - 2025, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν για το θέμα μετά την εισήγηση του προέδρου η οποία ήταν η ακόλουθη:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας οι θέσεις που είναι κενές προς κάλυψη είναι οι ακόλουθες:

Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Β. Κλάδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕ
Δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
Μία θέση ΔΕ Δομικών
Μία  θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Ο προγραμματισμός πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για τα έτη 2022 – 2025 αφορά τις κάτωθι κενές οργανικές θέσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών:

Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Β. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΔΕ
Μία θέση ΔΕ Δομικών
Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Το Δ.Σ. ενέκρινε την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για τα έτη 2022 – 2025 για τις κάτωθι κενές οργανικές θέσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών:
Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

Β. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΔΕ
Μία θέση ΔΕ Δομικών
Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων


Οι παραπάνω προβλεπόμενες θέσεις, αφορούν μόνιμο προσωπικό όπως αυτές προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και θα καλυφθούν με ιδίους πόρους καθώς θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στους Προϋπολογισμούς ετών 2022-2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6011 με ετήσιο ποσό δαπάνης 33.696,00€, ΚΑ 10-6051.001. με ετήσιο ποσό δαπάνης 7.120 ευρώ.

Το αίτημα του ετήσιου προγραμματισμού θα υποβληθεί στο τμήμα προσωπικού του Δήμου Αίγινας ως εποπτεύων φορέας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας"’ προκειμένου να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png