3η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής οικ. Έτους 2017.

Δελτίο Τύπου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ψήφισε στην πλειοψηφία του την περασμένη Πέμπτη 19/10/2017, κατά την 32 η συνεδρίασή του, την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, για το 2017.

Συγκεκριμένα, για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, κατόπιν προτάσεων που υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και  εισηγήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Παναγιώτη Χατζηπέρου, έγιναν οι κάτωθι τροποποιήσεις:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δ. ΓΑΛΑΤΑ-ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΑ.

300.000 ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Δ. ΥΔΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΥΔΡΑ.

70.000 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 12.000€

Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΠΑΖ.

880.000 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 480.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.

100.000 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 74.400€

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ.

150.000 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 100.000€

Δ. ΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

2.475.000 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ

2.000.000€

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ .

75.000 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 36.000€

Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ.

1.200.000 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 855.000

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ.

194.583,49 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ
144.810.92 ΛΟΓΩ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.