Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

Η Περιφερειάρχης Αττικής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.
Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται άδεια-άδειες, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα και με την παράγραφο 2 περ.βαα του άρθρου 83 του ν.
4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την αριθμ. 159/2012
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι οι εξής:
Περιφέρεια Αττικής : 1 ενιαία έδρα
(πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων : 1 έδρα ο Δήμος Κυθήρων
1 έδρα ο Δήμος Αίγινας
1 έδρα ο Δήμος Τροιζηνίας

2 από 8
1 έδρα ο Δήμος Σαλαμίνας
1 έδρα ο Δήμος Αγκιστρίου
1 έδρα ο Δήμος Πόρου
1 έδρα ο Δήμος Σπετσών
Διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιοριστεί με την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθ. 85 του ν. 4070/12 απόφαση της Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί
μετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο και την ανάρτηση της κατάστασης με τα στοιχεία αιτήσεων – αιτούντων και πάντως όχι αργότερα της 31ης Μαΐου 2019.


 
Attachments:
Download this file (Ω91Ρ7Λ7-22Υ.pdf)Ω91Ρ7Λ7-22Υ.pdf[Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο. ]546 kB