Η έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το κλειστό της Αίγινας, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Το πρώτο θέμα της 6ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 αφορά την Αίγινα και είναι:
Η έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας", συνολικού προϋπολογισμού 99.927,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος.