Η τροποποιημένη προγραμματική για τον αγωγό στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 25 Ιουλίου.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 25 Ιουλίου και ώρα 15:30 θα συζητηθεί το θέμα: "Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο: "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ".