Ορίστηκαν νέα μέλη στις επιτροπές για την παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων στην Περιφέρειας Αττικής.

Δημοσιεύθηκε πριν από λίγο η απόφαση για τον ορισμό νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής.

Από το ιστορικό της απόφασης: Με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκαν οι όροι και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής με άλλους φορείς. Επιπλέον, με τις ίδιες αποφάσεις, ορίστηκαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως Πρόεδροι και μέλη των κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η κοινή Επιτροπή είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων κάθε προγραμματικής σύμβασης, για την απρόσκοπτη εκτέλεσή της και ενημερώνεται για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατά τις συνεδριάσεις της, η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συντάσσει πρακτικό –έκθεση για την πορεία υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.Λόγω αλλαγής της σύστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι απαραίτητος ο ορισμός νέων Περιφερειακών Συμβούλων, σε αντικατάσταση όσων είχαν οριστεί με προηγούμενες αποφάσεις, ώστε να συγκροτηθούν από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού οι κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων, των μελετών, των υπηρεσιών, των προμηθειών και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Για την Αίγινα οι αλλαγές αφορούν τις επιτροπές στις συμβάσεις για τα ακόλουθα έργα:
  • Αντικατάσταση χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα στίβου στον Δημοτικό Γήπεδο Αίγινας.
  • Κατασκευή του βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας.
  • Αποχέτευση ακάθαρτων υδάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δήμου Αίγινας (τροπ).
  • Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ.
  • Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας.
  • Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας.
  • Εκκλησιαστικής Λεουσιου Στέγης για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων της Ιερας Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης (δεν έχουν οριστεί).
  • Επισκευη και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης.
  • Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας.
Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.