Αίτηση αναθεώρησης κατά απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον υποθαλάσσιο αγωγό, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως είχε δημοσιεύσει το Aegina Portal τον Οκτώβριο, σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, είχε συζητήσει και αποφασίσει την έγκριση της αίτησης ανάκλησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, η επιτροπή συζήτησε για την άσκηση ή μη της αίτησης αναθεώρησης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στο ιστορικό της απόφασης περιγράφονται οι λόγοι, για τους οποίους η Οικονομική Επιτροπή, θεωρεί προδήλως εσφαλμένη την απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
 
1.Στην παράγραφο V. της αρ.1767/19 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. VI αναφέρεται ότι έπρεπε να νέα χαρακτηριστικά να αξιολογηθούν από την Περιφέρεια Αττικής πριν την ανάθεση του έργου(υπογραφή σύμβασης 21-12-2017) για την επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών.
 
Τα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015. Με αυτά τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη δημοπρατήθηκε το έργο στις 15-12-2015. Επικαιροποίηση συμβατικών τευχών γίνεται πριν τη δημοπράτηση του έργου και όχι στο διάστημα μεταξύ δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου. Τα νέα χαρακτηριστικά του χερσαίου τροφοδοτικού αγωγού έγιναν γνωστά μετά την κατασκευή αυτού τον Οκτώβριο του 2016 και επομένως μετά την συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην ανοικτή δημοπρασία της 15-12-2015.
 
Από τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη προκύπτει ότι δεν ήταν γνωστό στους διαγωνιζόμενους ότι ο χερσαίος αγωγός θα γίνει με pn 16 atm.
 
2.Οι μεταβολές αυτές έγιναν μετά τη δημοπράτηση του έργου.
 
3.Οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης απορρέουν από απρόβλεπτες περιστάσεις καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη δημοπράτηση του έργου και οι οποίες απρόβλεπτες περιστάσεις παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση ενδίκων μέσων και ειδικότερα την αίτηση αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον
του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την αναθεώρηση της υπ΄αριθμ.1767/2019 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήματος VI.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.