Η έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του αγωγού της Αίγινας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" στο ΠΕΣΥ.

Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», προϋπολογισμού 16.795.593,22€ πλέον ΦΠΑ 24%. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη). Την Πέμπτη, 19-12-2019 και ώρα 15:30.