Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική" η χρηματοδότηση του υποθαλάσσιου αγωγού.

Στην συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την σκοπιμότητα της υποβολής πρότασης ένταξης του έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική".