Η γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Βιολογικού της Αίγινας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Στην αρχή του καλοκαιριού,  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου, παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της μελετητικής εταιρίας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Βιολογικού Καθαρισμού της Αίγινας, το έργο αναφέρεται ως "Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δ.Δ. Αίγινας". Η περιβαλλοντική μελέτη του έργου βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης και στη συνεδρίαση εκείνου του συμβουλίου το Σώμα ενημερώθηκε για τις παραμέτρους που τη συνθέτουν. Κατά τη διάρκεια της εισήγησης τότε, είχαν παρουσιαστεί τα στοιχεία που αφορούσαν την χωροθέτηση, τα αιτιολογικά δεδομένα για την επιλογή της τοποθεσίας, τις εναλλακτικές προτάσεις κτλ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina PortalΟ προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.680.225,70. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών λυμάτων της Αίγινας. Το έργο είχε τεθεί επίσης σε δημόσια διαβούλευση στην Αίγινα, μέσω τις επιτροπής διαβούλευσης, έναν μήνα νωρίτερα από τη συζήτηση για την έκφραση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας τον Ιούλιο.

Η γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου "Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δ.Δ. Αίγινας" του Δήμου Αίγινας με εισηγητή τον κύριο Αθ. Αναγνωστόπουλος θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου.