Στις 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αίγινας.


Με αρκετή καθυστέρηση θα πραγματοποιηθεί φέτος ο  Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε στο τέλος της συνεδρίασης του πρόσφατου δημοτικού συμβουλίου ο πρόεδρος κύριος Νίκος Οικονόμου, η ειδική αυτή συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου και θα αφορά τον απολογισμό των πεπραγμένων για το 2016. Δεν ανακοινώθηκε η ώρα της συνεδρίασης, όμως σε παλαιότερη συνεδρίαση είχε αποφασιστεί ο χώρος, ο οποίος φέτος θα είναι η αυλή του Λαογραφικού Μουσείου. Η ανακοίνωση για την επιλογή της ημερομηνίας έφερε κάποιες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για την ημέρα της ανακομιδής του Αγίου Νεκταρίου, ενώ ερωτήσεις για το χρόνο της συνεδρίασης είχαν γίνει σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου.
Σύμφωνα με άρθρο 217 N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
 2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.
 3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
 4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
 5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
 6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο "95".
 
Πέρυσι η συνεδρίαση του απολογισμού είχε γίνει στις 24 Αυγούστου 2016 , μετά από μία αναβολή στις 11 Αυγούστου, ενώ του προηγούμενου έτους στις 26 Αυγούστου 2015.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png