Ενημέρωση για το δίκτυο αειφόρων νήσων "Δάφνη".


Ενημέρωση για το δίκτυο αειφόρων νήσων "Δάφνη" και συμπληρωματικά για το "Πράσινο Ταμείο", στο οποίο η Αίγινα είναι μέλος, έγινε από τον κύριο Αναγνωστόπουλο παρουσία ελάχιστον συμβούλων. Να σημειώσουμε ότι η ενημέρωση έγινε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στον Μεριστό, λίγο μετά την λήξη συνεδρίασης του Σώματος, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει απαρτία, στις 3 Αυγούστου.

Η ενημέρωση έγινε εκείνη την ημέρα, καθώς ο υπεύθυνος του δικτύου δεν είχε την δυνατότητα να παραβρεθεί σε άλλη συνεδρίαση.