Θεματικό Συνέδριο: "Νησιωτική Πολιτική-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα".

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και με την συνδρομή του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, διοργανώνει Θεματικό Συνέδριο στα Κύθηρα,στο Ξενοδοχείο Kythea Resort στην Αγία Πελαγία. Στην ενότητα "Ζητήματα λειτουργίας νησιωτικών δήμων", ο δήμαρχος Αίγινας κύριος Δημήτρης Μούρτζης θα παρουσιάσει την εισήγηση: Διαχείριση απορριμάτων νησιωτικών δήμων".

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διοργανώνει Θεματικό Συνέδριο στα Κύθηρα, στο Ξενοδοχείο Kythea Resort στην Αγία Πελαγία, την 25η & 26η Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα: «Νησιωτική Πολιτική-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα» όπου και θα παρουσιαστεί η μελέτη με τίτλο «Νησιωτική Πολιτική-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα».

Οι Νησιωτικοί Δήμοι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας μέσω του οποίου μπορεί να προβληθεί η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του ελληνικού νησιωτικού χώρου. Η άποψη της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι ότι η Νησιωτικότητα μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Χώρας και να μετατραπεί από πρόβλημα που είναι σήμερα σε ευκαιρία.

Η μελέτη με τίτλο «Νησιωτική Πολιτική-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα» που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνεργασία του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και αντικείμενό της ήταν η μελέτη των Δήμων που ταυτόχρονα αποτελούν και Νησιά, είναι η υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και της Κ.Ε.Δ.Ε στον εθνικό διάλογο που πρέπει άμεσα να ξεκινήσει, προκειμένου να μετατρέψει τα νησιά μας σε πόλο ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου και θέσεων απασχόλησης για την Πατρίδα μας.

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων διαμόρφωσης ενός προτύπου νησιωτικής ανάπτυξης, ώστε μετέπειτα να χαραχθεί μια Εθνική Νησιωτική Στρατηγική εναρμονισμένη με τη νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.