Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην εισφορά χρηματικού ποσού προς το Καταφύγιο Προστασίας Ζώων Αίγινας.


O Δήμος Αίγινας ο οποίος δεν έχει δημιουργήσει τις υποδομές, που είναι υποχρεωμένος να έχει, για τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την απόφασή του στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κινήθηκε προς την σωστή κατεύθυνση, προσφέροντας 5.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Αίγινας – Αγκιστρίου (Animal Protection), αιτιολογώντας την απόφασή του, αναγνωρίζοντας "το σημαντικό έργο που επιτελεί στο νησί μας στο θέμα της περισυλλογής και της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (στείρωση, εμβολιασμός, κτηνιατρική εξέταση και άλλα".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Σχετική εισήγηση έκανε η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας κυρία Σοφία Χατζίνα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι εξήραν τις προσπάθειες του Καταφυγείου Προστασίας Ζώων Αίγινας, αλλά αναφέρθηκαν και στην έλλειψη τέτοιων δομών, από το Δήμο. Πιο συγκεκριμένα η κυρία Χατζίνα είπε: "Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του (α) σχετικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε από τον (β) σχετικό νόμο, οι Δήμοι "υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει την συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων". Επίσης, με τροποποίηση που αναφέρεται στον (β) σχετικό νόμο "Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα μέχρι την αποθεραπεία τους".

Συμπερασματικά είμαστε υποχρεωμένοι ως υπεύθυνοι (Δήμοι) να στειρώνουμε, να καταγράφουμε, να εμβολιάζουμε, να υποβάλλουμε σε κτηνιατρική εξέταση και γενικά να διαχειριζόμαστε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Μέχρι σήμερα όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται από το Σωματείο Προστασίας Ζώων Αίγινας, το οποίο διαθέτει Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την με αριθμό Κ888/13-2-2009 Απόφαση - άδεια λειτουργίας της Δ/νσης Κτηνιατρικής της τέως Νομαρχίας Πειραιά, το οποίο προσφέρει υψηλών προδιαγραφών φιλοξενία και περίθαλψη στα αδέσποτα ζώα της Αίγινας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας την άμεση υποχρέωση να συμμετέχουμε, παρακαλώ να αποδεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας παράλληλα με την δωρεάν διάθεση του απαραίτητου νερού, που ήδη έχετε αποφασίσει και μεταφέρεται με το υδροφόρο όχημα του Δήμου μας για τις ανάγκες πόσης των ζώων, καθαρισμού του καταφυγίου και για κάθε άλλη αναγκαία χρήση και κατόπιν της με αριθμό 17910/6-12-2016 αίτησης του Σωματείου Προστασίας Ζώων Αίγινας την οποία σας επισυνάπτω σε φωτοαντίγραφο την καταβολή ενός ελάχιστου προτεινόμενου ποσού 5.000 ευρώ, που καλύπτει ένα μικρό ποσοστό δαπανών για τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες, τις οποίες όπως προανέφερα έχει την υποχρέωση να κάνει ο Δήμος μας με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί η συνεργασία μας με το Σωματείο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συνεργασία σας.  
            
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 1) Εγκρίνει την καταβολή χρηματικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου "Προστασία Ζώων Αίγινας - Αγκιστρίου (Animal Protection), για το σημαντικό έργο που επιτελεί στο νησί μας στο θέμα της περισυλλογής και της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (στείρωση, εμβολιασμός, κτηνιατρική εξέταση κ.ά) και 2) Καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να επεξεργασθούν και να προετοιμάσουν σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του εν λόγω Συλλόγου το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και θα περιέχει αναλυτικά το αντικείμενο και τους όρους της σύμβασης συνεργασίας".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png