Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" του Πράσινου Ταμείου.


Σημαντικές δυνατότητες παρουσιάζει για την Αίγινα, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα 2 "Αστική Αναζωογόνηση 2017", στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου",  το οποίο με πρόσκληση που δημοσίευσε στις 9 Οκτωβρίου, καλεί τους Δήμους της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά στην περίοδο 2017- 2018, κατά την οποία αναμένεται να εκδοθούν δύο διαφορετικές προσκλήσεις. Η δεύτερη στο πρώτο τετράμηνο του 2018.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Στα συνοδευτικά έγγραφα της πρόκλησης αναφέρεται ότι: "δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι όσοι δήμοι έχουν τουλάχιστον ένα οικισμό (πόλη, κωμόπολη, ) με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων. Με τον όρο "οικισμός" νοούνται οι εγγραφές οι οποίες εμφαίνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων μόνιμου Πληθυσμού - Απογραφής 2011 με επίπεδο Διοικητικής Διαίρεσης 8 και 10ψήφιο Γεωγραφικό Κωδικό Καλλικράτη". Πρόκειται για απαιτούμενα που τα καλύπτει η Αίγινα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την πρόσκληση είναι 23.000.000 ευρώ για το έτος 2017. Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. Το σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το "ανώτατο ποσό χρηματοδότησης" όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως εξής:
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις.
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:
Α. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
Β. Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία.
Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού.
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:
2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.2. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων. (Σύμφωνα με το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο με τον όρο παιδότοπος νοούνται οι παιδικές χαρές).
2.3. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.
2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη
δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
2.5. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών.
Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.
2.6. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά.
Στους δυνητικά δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων, τα οποία καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 9η Οκτωβρίου 2017 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2017, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png