Την Τρίτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η έγκριση της προγραμματικής για τον παιδικό σταθμό της Χλόης".


Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ένα από τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι η έγκριση της σύναψης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Επισκευή και ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης", συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η έγκριση της μελέτης είχε περάσει τον Οκτώβριο από το Δημοτικό Συμβούλιο και προέβλεπε επεμβάσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του κτηρίου, όπως διάφορες ξύλινες κατασκευές, στέγαστρο πέργολας, επέκταση της υπάρχουσας κεραμοσκεπής σε μήκος 9,5 μέτρων, διάνοιξη παραθύρου και πόρτας, διάφορες οικοδομικές εργασίες μικρής έκτασης, επισκευή κουφωμάτων και βάψιμο, βάψιμο των τοίχων εξωτερικά, προμήθεια αντικειμένων, παιχνιδιών, τάπητα παιδικής χαράς, εργασίες στο εσωτερικό και άλλα.