Δημοπρατήθηκε το έργο "Ολοκλήρωση κατασκευής του Βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας".

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ο μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο "Ολοκλήρωση κατασκευής του Βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας", το οποίο σύμφωνα με την περίληψη του διαγωνισμού προβλέπει την ολοκλήρωση των δικτύων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του νησιού της Αίγινας, τα οποία κατασκευάσθηκαν με προηγούμενη εργολαβία (όσων δεν κατασκευάσθηκαν μετά των όποιων παρελκόμενων όπως π.χ. εκκενώσεις, αεραξαγωγοί, κλπ), τα Π/Μ έργα αποπεράτωσης της δεξαμενής η οποία κατασκευάσθηκε με προηγούμενη εργολαβία, (στεγάνωση, κλπ), το αντλιοστάσιο κεντρικής δεξαμενής, το κτίριο Υποσταθμού, το νέο αντλιοστάσιο στο Λεόντι και την εγκατάσταση του σχετικού μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.Το έργο είναι της τάξης των 8.000.000 ευρώ και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών με υδραυλικά έργα: 483.106,95, Ηλεκτρομηχανολογικά: 4.541.927,39 ή Υδραυλικά έργα: 3.840.912,97 και  Ηλεκτρομηχανολογικά: 1.184.121,37.

Δηλώσεις για τη δημοπράτηση του έργου έκανε λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Παραβατικότητας ο δήμαρχος Αίγινας κύριος Δημήτρης Μούρτζης, ο οποίος παρακολούθησε τη σχετική διαδικασία. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 29 εταιρίες, ενώ ο κύριος Μούρτζης χαρακτήρισε τη διαδικασία άψογη και τη μελέτη ολοκληρωμένη, χωρίς ασάφειες. Η προσφορά ανήλθε στο 52% για το σύνολο των έργων.