Ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Αίγινας. Ο κ. Βαγγέλης Δέδες εξηγεί τις δυνατότητες των ρυθμίσεων.

Ξεκίνησαν και στο Δήμο Αίγινας οι ευνοϊκές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Βαγγέλης Δέδες μίλησε στο Aegina Portal για τα οφέλη που μπορεί να έχει ο ενδιαφερόμενος, καθώς βάσει κλίμακας μπορεί να έχει απαλλαγή στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από 10% έως και 100%.  Ο κύριος Δέδες επισημαίνει ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας έχει εφαρμόσει ήδη ρυθμίσεις προς τους οφειλέτες του Δήμου, ωστόσο οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις από τη σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, δίνουν στον οφειλέτη τη δυνατότητα απαλλαγής από τις προσαυξήσεις ανάλογα με το ύψος των δόσεων που θα αποφασίσουν. Πιο συγκεκριμένα:

1) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

2) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

3) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

4) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

5) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Παρέμβαση για το θέμα τον οφειλών έκανε και ο Δήμαρχος Αίγινας κύριος Δημήτρης Μούρτζης, ο οποίος απεύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού να πληρώνουν τις οφειλές τους προς το δήμο, προκειμένου αυτός να μπορεί να έχει συνέχεια και να λειτουργούν οι υπηρεσίες του. Ο κύριος Μούρτζης έθεσε επίσης και το θέμα της σύνταξης του προϋπολογισμού. Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο video που συνοδεύει το άρθρο.