Ανακοίνωση πρώην Δημάρχου Αίγινας για το θέμα υποθαλάσσιου του αγωγού ύδρευσης.

Σάκης Σακκιώτης. Δελτίο Τύπου.
Είναι γεγονός ότι το θέμα του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης του νησιού μας , 'εχει διαχρονικά αναδειχθεί ώς ΠΑΝΑΙΓΙΝΗΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ. Βρισκόμαστε ήδη ΕΝΑ ΒΗΜΑ προ της οριστικής δρομολόγησης της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ, μέσω Περάνης Σαλαμίνας. Βεβαίως δεν χρειάζεται να επισημάνουμε την αναγκαιότητα του έργου , το οποίο συνδέεται με την ίδια την επιβίωση του νησιού μας πλέον , την ποιότητα της ζωής , την ανταγωνιστικότητά του ώς τουριστικού προορισμού .

Σήμερα , το θέμα του ΑΓΩΓΟΥ , βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής . Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης “ κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού κλπ “ , από τον Κύριο του Εργου ( Δήμος ) στον Φορέα υλοποίησης ( Περιφέρεια Αττικής ) Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του. Για να οδηγηθούμε στην υποβολή της σχετικής Σύμβασης πρός έγκριση έχει προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης των όρων και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής , με έγκριση των όρων Σύμβασης από το περιφερειακό Συμβούλιο και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της . Για να κατανοηθεί το εύρος της υποστήριξης του Εργου ,παραθέτουμε τις αποφάσεις που έχουν προηγηθεί , οι οποίες και εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των Δημοτικών μας πρωτοβουλιών :

-- Απόφαση του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Εσωτερικών ,περί έγκρισης Δημοπράτησης του έργου με το σύστημα Μελέτη – κατασκευή -- Απόφαση του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων , περί έγκρισης Δημοπράτησης του Εργου με το σύστημα “ Μελέτη – Κατασκευή “ . Επισημαίνεται ότι έχει ήδη υπογραφεί από 29/7/2014 ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργου ΥΠΕΚΑ και τού πρώην Περιφερειάρχη Αττικής ότι “ δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα ΄Υδρευσης , τόσο από το νέο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 , όσο και από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών – Μεταφορών , Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης “

-- Ο Δήμος της Αίγινας και έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών Αποφάσεων , με το υπ αρίθμ.. 19931/18-12-2013 έγγραφό του υπέβαλλε στο Υπουργείο Εσωτερικών για ΘΕΩΡΗΣΗ , τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ . ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ( κυρίαρχη προυπόθεση για την ένταξη και Δημοπράτηση του έργου ) ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

-- Δια του άρθρου 42 του Ν. 4264 /2014 αναφέρεται ότι : “ Αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων , με τις οποίες εγκρίνεται η δημοπράτηση Δημοσίων ΄Εργων με σύστημα Μελέτη -Κατασκευή “ και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την θέση σε ισχύ της Υπουργικής Απόφασης , παραμένουν σε ισχύ μέχρι της 31/12/2014 , ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φάκελλοι προσφορών των σχετικών δημοπρασιών. Με βάση την παραπάνω θέση προκύπτει αβίαστα η υποχρέωση όλων μας να “ συστρατευτούμε” σε μία εργώδη προσπάθεια , για την προστασία του μεγάλου Παναιγινήτικου στοιχήματος . Γιαυτό πιστεύουμε ότι τώρα είναι η ώρα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η Περιφέρεια Αττικής χωρίς καθυστέρηση , με συντονισμένους βηματισμούς , σε συνεργασία με τον Δήμο μας – που έχει αναπτύξει ήδη συγκεκριμένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες – πρέπει να κάνει το επιβεβλημένο “ γκέλ “

-- Για την οριστικοποίηση των πρωτοβουλιών μας απομένει η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ , από την Περιφέρεια Αττικής Ολα αυτά μέχρι την 31 /12/2014

-- Η όποια καθυστέρηση , η ελάχιστη ενδεχόμενη αβελτηρία των κινήσεων της Περιφέρειας , συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επιτυχία των στόχων μας, αφίσταται δέ σοβαρότατα των θεσμικών μας υποχρεώσεων για μιά νέα – μεγάλη προσπάθεια , για μιά νέα αρχή , για ένα νέο ξεκίνημα , που θα οδηγήσει στην συνδιαμόρφωση - με την Περιφέρεια – ενός οδικού χάρτη τοπικής ανάπτυξης.

-- Η Περιφέρεια Αττικής έχει το πάνω χέρι σε αυτήν την εξέλιξη . Είμαι βέβαιος ότι η νοοτροπία ,ο χαρακτήρας και ο πολιτικός προσανατολισμός της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας είναι συνδεδεμένος με την πρόοδο του Τόπου μας, με την λύση αυτού του τεράστιου προβλήματος για το νησί μας, που μας ταλανίζει επί δεκαετίες και έχει ήδη γίνει ΕΦΙΑΛΤΗΣ , καθόσον σημειώνονται χρόνο με τον χρόνο σημαντικές αυξητικές , πληθυσμιακές τάσεις στο νησί μας , την πρώτη Πρωτεύουσα της Ελλάδας
ΣΑΚΗΣ ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ
πρώην ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ