Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση των διαγωνισμών της μεταφορά νερού.

Λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας στο νέο δημαρχιακό κτίριο, η οποία περιελάμβανε τρία σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα πρώτα δύο αφορούν την κατακύρωση των δύο αποφάσεων για τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς μεταφοράς νερού το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου - 30 Δεκεμβρίου 2014 και η λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για τη μεταφορά νερού στην Αίγινα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε και αφορά τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:"Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2014". Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε και αφορά τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:"Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη με υδροφόρα πλοία για το έτος 2014". Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014 4. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς νερού στη νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη με υδροφόρα πλοία για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.