Δημοτικοί Αστυνομικοί υποψήφιοι για μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία με φορέα προέλευσης το Δήμο Αίγινας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013
(ΦΕΚ 2999/τ. Β'/26.11.2013 & 3036/τ. Β'/29.11.2013 )
Κινητικότητα Δημοτικών Αστυνομικών.
Δημοτικοί Αστυνομικοί υποψήφιοι για μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία

Α/Α    ΕΠΙΘΕΤΟ    ΟΝΟΜΑ    ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ    ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
  • 425    ΓΡΥΠΑΙΟΥ    ΞΑΝΘΟΥΛΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
  • 1170    ΛΑΖΑΡΟΥ    ΣΤΥΛΙΑΝΗ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
  • 1400    ΜΗΤΣΟΣ    ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ    ΘΕΟΛΟΓΟΣ    ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
  • 1522    ΜΠΗΤΡΟΥ    ΒΑΡΒΑΡΑ    ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
  • 2552    ΧΑΤΖΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ