Έγκριση δημοπράτησης του έργου: "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" [Υπουργική απόφαση]

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 6-2-2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ.πρ. Δ17γ/ 02 / 27/ΦΝ 440
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ.ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ Πληροφορίες: Α.ΒΑΓΙΑΚΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. κώδ: 101 78 Αθήνα
Τηλ: 2106411134
FAX: 2106464392


ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3669/08
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημόσιων έργων».(ΦΕΚ Α΄ 116).
2. Τη γνωμοδότηση (πράξη 5 της αριθμ. 40/4-12-2012 συνεδρίασης) του
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων.

Και επειδή:

1. Η Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Νήσων Περιφ. Αττικής προγραμματίζει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», προϋπολογισμού 23.800.000,00 €, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης των οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων της Αίγινας, με πρόβλεψη και για την ύδρευση του Αγκιστρίου και με στόχο την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού καλής ποιότητας και την εξάλειψη των προβλημάτων επάρκειας νερού που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί, ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά που δαπανώνται σήμερα για τη μεταφορά του με υδροφόρες.

2. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού Φ
630, μήκους 13.920 μέτρων, σε βάθη που φθάνουν τα 90 μέτρα, ο
οποίος θα ενώνει, μαζί με μικρά χερσαία έργα, τη δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ
στην Πέρανη Σαλαμίνας με τις δεξαμενές της Αίγινας.

3. Τα χερσαία έργα περιλαμβάνουν:
• Χαλύβδινο αγωγό παροχής στην ακτή Πέρανης Σαλαμίνας, μήκους 170
μέτρων.
• Αγωγό μήκους 30 μέτρων στο Λεόντι της Αίγινας, για τη σύνδεση του φρεατίου δικλείδων, όπου καταλήγει ο υποθαλάσσιος, με τον αγωγό ύδρευσης, από το λιμάνι προς τη νέα δεξαμενή της Κυψέλης.

4. Το έργο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και αυξημένες δυσκολίες, καθώς πρόκειται για έργο με μοναδικά χαρακτηριστικά για τον ελληνικό χώρο και επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής, που αφορούν στον απαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ απαιτείται η εφαρμογή τεχνογνωσίας που εξελίσσεται συνεχώς.

5. Είναι έργο που επιδέχεται την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όσον αφορά κυρίως το υλικό με το οποίο θα κατασκευαστεί ο αγωγός, τη μέθοδο πόντισης του αγωγού και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, που επηρεάζεται από τον τρόπο σύνδεσης των σωλήνων μεταξύ τους, αλλά και από το υλικό του αγωγού καθώς και την τοποθέτηση και προστασία του αγωγού από εξωτερικά πλήγματα, οπότε συντρέχουν οι λόγοι για την εφαρμογή του συστήματος μελέτη- κατασκευή σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 24/96 και 27/97 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

6. Για το έργο έχει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη και οι λοιπές αναγκαίες για την κατασκευή του έργου μελέτες και άδειες και είναι αυτό ώριμο για δημοπράτηση.

7. Εξάλλου με την εισήγηση ζητείται η έγκριση προσθήκης επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α΄ /18-6-2008). Κατόπιν της σχετικής συζήτησης, το υπόψη αίτημα αποσύρεται από τον αρμοδιο εισηγητή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», προϋπολογισμού
23.800.000,00 €, με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει

«μελέτη – κατασκευή», σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α΄ /18-6-2008), διότι υφίστανται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 εδ. β΄ και 2 του ίδιου άρθρου.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Γρ.Αν. Υπουργού
2.Γρ. Γεν Γραμματέα ΔΕ
3 .ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2
18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
με συνημμένη την γνωμοδότηση του ΣΔΕ και τη σχετική εισήγηση
4. Γραμματεία του Τμ.
Κατασκευών του ΣΔΕ.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png