Η επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Οικονόμου με θέμα: "Αίτηση για εισαγωγή κατεπείγοντος θέματος για λήψη απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή και το ΔΣ".

Από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Νίκο Οικονόμου, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή η οποία αφορά το έγγραφο που κατατέθηκε την Τρίτη 27/11/2012 με θέμα: "Αίτηση για εισαγωγή κατεπείγοντος θέματος για λήψη απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή και το ΔΣ". Ακολουθεί το κείμενο του αιτήματος.

Από: Ν. Οικονόμου, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο
Προς: 1. Πρόεδρο ΔΣ Αίγινας, κ. Πετρίτη 2. Δήμαρχο  κ. Σακκιώτη

ΘΕΜΑ: Αίτηση για εισαγωγή κατεπείγοντος θέματος για λήψη απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή και το ΔΣ

Κύριοι,

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής» κατά της ΚΥΑ του «Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών». Στην αίτηση συμμετέχουν συνολικά 111 φορείς, ανάμεσα στους οποίους η ΚΕΔΕ, 22 Δήμοι, η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας, 8 Ομοσπονδίες, 57 Σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος, επαγγελματιών του τουρισμού, αλιέων, οικοπεδούχων, πολιτών, και 21 εκπρόσωποι δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων από όλες τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Μεταξύ των Δήμων που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι και ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17570/29.12.2011 επιστολή του Δημάρχου κ. Σακιώτη, ενημέρωσε την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή ότι μετέχει σε αυτήν και τις ενέργειές της. Έκτοτε όμως, δεν έχει ανταποκριθεί σε οκτώ επιστολές της Επιτροπής προς τα μέλη της, με τις οποίες τούς ζητείται να λάβουν και να τις κοινοποιήσουν τις απαιτούμενες αποφάσεις αρμοδίων οργάνων για την νομιμοποίηση της συμμετοχής τους στην αίτηση ακύρωσης.

Οι αποφάσεις  αυτές, οι οποίες πλέον πρέπει να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του ότι απομένουν μόνο 15 ημέρες μέχρι την δίκη, είναι:

1. Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής για ορισμό των 3 δικηγόρων για την προσφυγή  στο ΣτΕ και του 4ου δικηγόρου που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ποινικών ζητημάτων (συνημμένο το «αποφασίζουμε» με τα στοιχεία τους, όπως το κοινοποίησε η Π.Σ.Επιτροπή)

2. Απόφαση ΔΣ για  έγκριση των αμοιβών τους, οι  οποίες είναι α) τρεις ξεχωριστές  δαπάνες των 287,878 ευρώ + ΦΠΑ για  τους 3 πρώτους δικηγόρους και β) 380,952 ευρώ + ΦΠΑ για τον 4ο (το ποσό για αυτόν είναι μεγαλύτερο, επειδή η ΚΕΔΕ έχει καλύψει μέρος της συνολικής αμοιβής μόνο των 3 πρώτων). Επομένως ο Δήμος πρέπει να συνεισφέρει συνολικά το ποσό 1.244,588 ευρώ + ΦΠΑ.

Αν ο Δήμος μας δεν λάβει τις αποφάσεις αυτές, πρώτον θα δείξει ότι κάνει μια μέγιστη κωλοτούμπα σε πολιτικό επίπεδο, υπέρ της ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην Αίγινα, δεύτερον, θα απορριφθεί από το δικαστήριο η συμμετοχή του στην αίτηση και έτσι κανένας φορέας της Αίγινας δεν θα ζητάει επισήμως την ακύρωση του Χωροταξικού (ούτε ο Σύλλογος Αλιέων, ο οποίος είχε δηλώσει συμμετοχή στην Επιτροπή έχει εξουσιοδοτήσει τους δικηγόρους) και τρίτον θα θεμελιώσει δικαιώματα δικαστικής απαίτησης των αμοιβών εκ μέρους των δικηγόρων και της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία συμπεριέλαβε τον Δήμο Αίγινας στους εντολείς.

Μετά ταύτα,

Πρέπει να εισαχθούν  άμεσα στην Οικονομική Επιτροπή και  το ΔΣ τα ως άνω θέματα για λήψη απόφασης, προκειμένου ο Δήμος να νομιμοποιήσει τη συμμετοχή του στην δίκη της 5ης Δεκεμβρίου, και παρακαλώ για τις σχετικές ενέργειές σας.

Αίγινα, 21.11.2012,

Νίκος Οικονόμου

Επισυνάπτεται Υπόμνημα

Υπόμνημα: Σχέδιο Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:

«….Αποφασίζει Ομόφωνα:

Διορίζει ως πληρεξούσιους δικηγόρους τους:

1. α) Δημήτρη  Μέλισσα του Κωνσταντίνου (ΑΜ  ΔΣΑ 17368), κάτοικο Αθηνών, οδός  Υπερείδου 15Α, β) Ιωάννη Παϊταζόγλου του Αθανασίου (ΑΜ ΔΣΑ 10880), κάτοικο Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 8 και γ) Ανδρέα Κούνδουρο του Τίτου (ΑΜ ΔΣΑ 12636), κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου 51, για να παρασταθούν ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (7μελής σύνθεση) ή οποιουδήποτε αρμοδίου κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο της 5ης Δεκεμβρίου του έτους 2012 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 230/2012 αίτησης ακυρώσεως του Δήμου κατά των: 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμαλιάδος 17), 2) Υπουργού Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 27), 3) Υπουργού Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας 10), 4) Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεσογείων 119), 5) Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου Αττικής (οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε), 6) Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών 2) και 7) Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μπουμπουλίνας 20-22), για την ακύρωση: 1) της υπ’ αρ. 31722/4.11.2011 Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2505/4.11.2011) και 2) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

2. Τον δικηγόρο  Αθηνών Νικόλαο Αντωνιάδη του  Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 17494), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 9Β, και  τους συνεργαζόμενους με το  Δικηγορικό του Γραφείο δικηγόρους, στον οποίο ανατίθεται η συνολική  νομική αντιμετώπιση της διερεύνησης και αναφοράς των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των δημοσίων λειτουργών και λοιπών φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών, και η συγκέντρωση όλων των αναγκαίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπόθεσης στοιχείων, δια της σύνταξης και υποβολής εγγράφων αιτημάτων, χορήγησης εισαγγελικών εντολών και  παραστάσεως στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές».


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png