Αίτηση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου.

Από το δημοτικό σύμβουλο κύριο Νίκο Οικονόμου, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή, η οποία αφορά την αίτηση για τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου και τη συλλογή υπογραφών από μέλη του Σώματος.

Αίτηση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου.
Κύριε Πρόεδρε,

Η ανεξέλεγκτη συσσώρευση απορριμμάτων και οι διακοπές υδροδότησης έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στους πολίτες του νησιού μας και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες.

Λόγω της σοβαρότητας των ανωτέρω προβλημάτων ζητάμε σύμφωνα με το άρθρο 67 §2 του Ν 3852/2010 την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης

Προβλήματα με την αποκομιδή απορριμμάτων
Προβλήματα με την υδροδότηση του νησιού.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΠΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΓΚΟΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
7 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8 ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
10 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
11 ΠΑΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
12 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
13 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14


Υ.Γ.  η σειρά είναι σε σχέση με την χρονική στιγμή υπογραφής.

Νόμος 3852/2010 αρθρο 68 παράγραφος 2

Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων
της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png