Ο κύριος Νεκτάριος Κουκούλης για τη νέα ρύθμιση που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. .

Για τη νέα ρύθμιση που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, μίλησε σήμερα το Aegina Portal ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Νεκτάριος Κουκούλης. Σχετική ανακοίνωση είχε δημοσιευθεί από την οικονομική υπηρεσία στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Ο κύριος Κουκούλης εξήγησε σήμερα με ποιους τρόπους και φυσικά τις προϋποθέσεις για τους οφειλέτες του Δήμου. Να σημειώσουμε ότι η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο έως 8 Οκτωβρίου.


Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές ή οι δόσεις οφειλών, εφόσον το βασικό σύνολο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και έχει ως εξής:
  • Στην εφάπαξ καταβολή ισχύει απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις προσαυξήσεις καταβολής.
  • Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 75% από τις προσαυξήσεις εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 25% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες του ποσού των 100 ευρώ. Το αίτημα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24), εξετάζεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο και με επισημείωση επί της υποβληθείσας αίτησης, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου, βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Αναλυτικά την ανακοίνωση για τη ρύθμιση μπορείτε να την δείτε εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png