Δημιουργήθηκε η επιτροπή για την ένταξη του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα "Διαύγεια".

Συγκροτήθηκε από το Δήμο Αίγινας η επιτροπή, ορίζεται ως ομάδα διοίκησης έργου, για την ένταξη του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα "Διαύγεια" του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία συγκρότησης ΟΔΕ για τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έως 15 Μαρτίου για τα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η ΟΔΕ αποτελείται από τους δημοτικούς υπαλλήλους: Σακελλίων Νικόλαο, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο και Μπόγρη Θεόδωρο. Ο Δήμος της Αίγινας θα ενταχθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια" από τις 15 Μαρτίου.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, η διασφάλιση της διαφάνειας και η εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2011 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Διαύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄βαθμού. Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png