Δημοσιεύθηκε η πράξη ένταξης του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα "ΦιλόΔημος ΙΙ" για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών η πράξη ένταξης στο Πρόγραμμα "ΦιλόΔημος ΙΙ" , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 57.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αίγινας. Η χρηματοδότηση της Πράξης επιμερίζεται από τις 52.300 ευρώ του ΠΔΕ - ΥΠΕΣ και 5.000 ευρώ από ίδιους πόρους, σύνολο 57.300 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο δήμος Αίγινας για τη χρηματοδότηση της παραπάνω πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ  και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου. Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png