Εγκρίθηκε η αποδοχή παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο Πειραιά

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που έγινε στις 31 Ιουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο Πειραιά. Η απόφαση του Σώματος ήταν η ακόλουθη:

Αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Πειραιά, άνευ ανταλλάγματος, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας. Εκφράζονται οι ευχαριστίες των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας προς τον Δήμο Πειραιά για την διάθεση του απορριμματοφόρου.