Δεκτή έγινε η προσφυγή Νίκου Οικονόμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ακυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 69/2018 για το ζήτημα του τέλους διέλευσης.


Πριν από λίγο δημοσιεύθηκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προσφυγή οικονόμου στις 8 Ιουνίου σχετικά με την απόφαση απόφασης 69/2018 του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αίγινας με τίτλο "Τέλος διέλευσης και χρήσης λιμενικής και χερσαίας ζώνης Ο.Λ.Ε. σχετικά με την απόφαση 16/291/19-1-2018 Δ.Σ./ΟΛΕ ΑΕ άρθρο 23.3".

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης είναι η ακόλουθη: "Αποδεχόμαστε την από 08/06/18 προσφυγή του κου Οικονόμου Νικόλαου. Ακυρώνουμε την αριθμ. 69/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Σε επιστολή του δημοτικού συμβούλου κ. Νίκου Οικονόμου η οποία δημοσιεύθηκε στο Aegina Portal στις 7 Ιουνίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:" Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου η απόφαση του εν λόγω δημοτικού συμβουλίου ( 121/2011 άρθρο 4 ) λέει τα εξής: "(Επίσης) το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης."
Στην άνω απόφαση δεν υπήρξε ο απαιτούμενος αριθμός δημοτικών συμβούλων δηλαδή 14 που χρειάζονται για την απόλυτη πλειοψηφία . Μόνο 10 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν ΝΑΙ, υπολείπονται όμως άλλοι 4 τέσσερις.

Παρότι τέθηκε υπόψη του σώματος ή άνω παράγραφος του κανονισμού λειτουργίας ο Πρόεδρος, καταπατώντας κάθε νόμο και αγνοώντας τον κανονισμό, προχώρησε στην ψήφιση του θέματος ύστερα από παρότρυνση του κυρίου Δημάρχου και του αντιδημάρχου ύδρευσης. Οι νόμοι και οι κανονισμοί ψηφίζονται για υπάρχει σωστή και ομαλή λειτουργία των θεσμών , διαφάνεια και δημοκρατία. Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή τους ή καταστρατήγηση τους παραπέμπει σε καθεστώτα Πινοσετ και Μαδούρο και όχι στην χώρα που γέννησε την δημοκρατία.
Επί προεδρίας μου τέτοια διαδικασία δεν υπήρχε (δηλαδή να αγνοήσω τον κανονισμό) . Στον κύριο Δήμαρχο είχα ξεκαθαρίσει ότι θέματα με ελλιπή στοιχεία δεν θα έρχονται ως συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο νυν πρόεδρος το συγκεκριμένο θέμα το έφερε εκτός ημερησίας διάταξης χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να έχουν κάποια εικόνα οι δημοτικοί σύμβουλοι και ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. Στην συνέχεια δε αγνόησε τον κανονισμό και τον νόμο".

Την επιστολή μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.