Αποδοχή πίστωσης ύψους 707.382 ευρώ, από την ΔΟΥ Α ́ Πειραιά ως προϊόν επιστροφής ΦΠΑ.


Για την αποδοχή ενός μεγάλου ποσού, ύψους 707.382 ευρώ το οποίο προήλθε από την ΔΟΥ Α' Πειραιά, ως ως προϊόν επιστροφής ΦΠΑ, ψήφισε στην τελευταία συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Μία πολύ καλή στιγμή για την Οικονομική Επιτροπή το Δήμου και τον εισηγητή του θέματος κύριος Βαγγέλη Δέδε, που ζήτησε από τους αιρετούς να αποδεχθούν τα 707.382 ευρώ. Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδε Ευάγγελο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10407/17.09.2018 ενημερωτικό σημείωμα του Προϊσταμένου της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο έγραφε τα ακόλουθα: "Ύστερα από το από 05.09.2018 extrait της Εθνικής Τράπεζας με την ενημέρωση ότι κατατέθηκε ποσόν 707.382,57 Ευρώ ως προϊόν επιστροφής ΦΠΑ από την ΔΟΥ Α ́ Πειραιά, παρακαλούμε για την αποδοχή της πίστωσης".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Το Σώμα αποφάσισε, κατά πλειοψηφία με 11 υπέρ, δηλαδή των πράγματι παριστάμενων μελών κατά την ψηφοφορία του θέματος, έναντι 3 κατά, δηλαδή των υπολοίπων μελών που απαιτούνται για την απαρτία Αποδέχεται πίστωση ύψους 707.382,57 € από την ΔΟΥ Α ́ Πειραιά ως προϊόν επιστροφής ΦΠΑ.