Επανασυστάθηκε η διαπαραταξιακή επιτροπή για θέματα υδροδότησης.


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού το θέμα είχε συζητηθεί τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, χωρίς να υπάρξει σύσταση της επιτροπής, τελικά συγκροτήθηκε η διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα ύδρευσης που ανακύπτουν και που δεν μπορούν να ρυθμιστούν - επιλυθούν με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης και επίσης θα εξετάσει αιτήσεις καταναλωτών ύδρευσης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Πρόκειται για αιτήσεις καταναλωτών ύδρευσης που ζητούν την επανεξέταση αιτημάτων τους για διόρθωση - αποκατάσταση λογαριασμών ύδρευσης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας επανασυγκροτεί την διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει για τα παραπάνω θέματα και θα συζητά όσες αιτήσεις καταναλωτών ύδρευσης βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Μούρτζη Αντώνιο, Αντιδήμαρχο ύδρευσης, προτεινόμενο εκ της πλειοψηφίας, ως Πρόεδρο της επιτροπής.
2. Δέδε Ευάγγελο, Πρόεδρο της Ο.Ε., προτεινόμενο εκ της πλειοψηφίας.
3. Σκαλτσιώτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, προτεινόμενο εκ της πλειοψηφίας.
4. Ζορμπά Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, προτεινόμενο εκ της πλειοψηφίας.
5. Ντελή Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο, προτεινόμενο εκ της μειοψηφίας.
6. Οικονόμου Νικόλαο, Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο.

Στην Επιτροπή θα συμμετάσχει ως έβδομο τακτικό μέλος ο Πρόεδρος της εκάστοτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στα όρια της οποίας βρίσκεται η ελεγχόμενη παροχή υδροδότησης.