Ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικονομική ενίσχυση δημότη της Αίγινας, για την αποκατάσταση της υγείας του.


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτρης Μούρτζης κάνοντας την εισήγηση σε σχετικό θέμα,  ανέφερε στα μέλη του Σώματος ότι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Σύμφωνα με την εισήγηση ο δημότης έχει ανάγκη άμεσης χρηματικής βοήθειας καθώς υπέστη τροχαίο ατύχημα εξ' αιτίας του οποίου κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό 85%. Το δημοτικό συμβούλιο κλήθηκε να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος και να διαθέσει την πίστωση.

Σύμφωνα με την διαδικασία το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06. 2) τη σοβαρή και έκτακτη ανάγκη του δημότη 3) την αναγνώριση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η βλάβη που υπέστη ο δημότης μας απαιτεί υψηλό κόστος θεραπείας και αποκατάστασης, αποφάσισε ομόφωνα επί 14 δημοτικών συμβούλων να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος δύο χιλιάδων ευρώ στον δημότη και κάτοικο Αίγινας προς αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου κόστους ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας των βλαβών στην υγεία του που προκλήθηκε από σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ψήφισε πίστωση 2.000 στα έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού του έτους 2018 για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.