Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαίρεση αιγιαλών από νέες θεσμικές ρυθμίσεις.


Σε πρόσφατη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας απαντώντας σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, γνωμοδότησε για την εξαίρεση των αιγιαλών που βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου, απαντώντας σε έγγραφο της υπηρεσίας το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα: "Παρακαλούμε για τεκμηριωμένη έκφρασης γνώμης του Δημοτικού σας Συμβουλίου, σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου σας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λπ.), από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε η γνώμη σας να κατατεθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Σώμα εξέφρασε την γνώμη ότι το τμήμα του αιγιαλού μήκους 800 μ. στην περιοχή του όρμου "Κρυπτός Λιμένας" Αίγινας, εντός της παραλιακής έκτασης που αρχίζει νότια από τον αρχαιολογικό χώρο της "Κολώνας" και τελειώνει βόρεια στο άκρο του όρμου, θα πρέπει να εξαιρεθεί από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση του, καθώς το τμήμα αυτό γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο της "Κολώνας" και κατά το πρόσφατο παρελθόν τμήμα του αλσυλλίου που βρίσκεται πάνω από τον αιγιαλό είχε υποστεί καταστροφή. Επιπλέον το αλσύλλιο που υπάρχει σήμερα πάνω από τον αιγιαλό χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής λόγω της μοναδικότητάς του.