Ανάληψη υποχρέωσης για το έργο της τσιμεντόστρωσης δημοτικών δρόμων και την επισκευή του βρεφονηπιακού σταθμού στον Κοντό.


Στην διάθεση της πίστωσης για δύο έργα προχώρησε σήμερα η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας (δημοσιεύθηκε η ΑΔΑ). Το πρώτο αφορά στην τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων ύψους 425.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και το δεύτερο στην επισκευή του βρεφονηπιακού σταθμού στον Κοντό ύψους 60.000 ευρώ. Για το πρώτο έργο να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη με τίτλο "Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας" είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 31 Ιουλίου. Η μελέτη είχε συσταθεί από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και είχε προϋπολογισμό 530.000 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η φύση του έργου, η περίοδος που ήρθε ως θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και το γεγονός ότι τα χρήματα προέρχονταν από την ΣΑΤΑ των τελευταίων ετών, δημιούργησε αντιπαραθέσεις και εντάσεις στην τότε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση που πήρε τότε το Σώμα συνοδεύθηκε από την επισήμανση του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Γιάννη Ζορμπά ότι αναπόσπαστο κομμάτι των προσμετρήσεων της μελέτης θα πρέπει να είναι η διαστασιολόγηση -πλάτος και μήκος - καθώς και οι συντεταγμένες των τμημάτων που θα τσιμεντοστρωθούν. Υπήρξε έντονη διαφωνία σε αυτό το θέμα, λόγω κυρίως της έλλειψης οριζόντιων μετρήσεων.

Επίσης, η επισήμανση του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Νεκτάριου Λεούση ότι ποσοστό 20% της ΣΑΤΑ θα πρέπει να διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που έχουν προτεραιότητα (επισκευές απορριμματοφόρων, προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.ά) και το υπόλοιπο ποσό της ΣΑΤΑ να διατεθεί για τσιμεντοστρώσεις. Τότε, μάλιστα, υπήρχε και μία έντονη στιχομυθία ανάμεσα στον κύριο Νίκο Πτερούδη και τον κύριο Δημήτρη Μούρτζη, καθώς ο πρώτος αναφέρθηκε στις ελλείψεις σε εξοπλισμό όπως κάδοι απορριμάτων και συντήρηση οχημάτων καθαριότητας, τα οποία θα μπορούσαν να διασφαλιστούν από την ΣΑΤΑ και τον δήμαρχο που υπεραμύνθηκε της επιλογής της διοίκησης να καλύψει ανάγκες δημοτών.

Τελικά το θέμα εγκρίθηκε με 10 θετικές ψήφους και 3 αρνητικές. Στη συνεδρίαση τότε μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πτερούδης Νικόλαος, Λεούσης Νεκτάριος και Τζίτζης Φίλιππος οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.

Λίγες ημέρες νωρίτερα την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την σύνταξη των όρων της διακήρυξης, για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που αφορά στην επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της τσιμεντόστρωσης προϋπολογισμού 427.419 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το δεύτερο έργο αφορά στην επισκευή και ανακαίνιση του βρεφονηπιακού σταθμού στον Κοντό. Όλη η πορεία για το έργο της επισκευής του βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό έχει καλυφθεί τόσο από ρεπορτάζ στον ίδιο το χώρο, όσο και από τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τα σχετικά έγγραφα. Ο δήμος Αίγινας δημοσίευσε την διακήρυξη του έργου στις αρχές του μήνα.