Δημοσιεύθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η διακήρυξη για το έργο "Συντήρηση και λειτουργία κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας".


Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αφορά στην λειτουργία της νέας κεντρικής δεξαμενής στο Λεόντι, του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Το θέμα ήρθε δύο φορές στο δημοτικό συμβούλιο δύο φορές. Την πρώτη στις 31 Ιουλίου (στις 27 Ιουλίου η συνεδρίαση δεν είχε πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης απαρτίας) με τη διατύπωση του θέματος, αλλά και την ουσία των δύο εκ των τριών επιμέρους παραγράφων του να προκαλούν επιφυλακτική στάση, τόσο ανάμεσα στα μέλη της αντιπολίτευσης, όσο και σε μέλη της συμπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα προέβλεπε εκτός από την αποδοχή πίστωσης ποσού 200.000 ευρώ το οποίο προέρχεται από Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων (μέσω Περιφέρειας) την "Έγκριση για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" (ένας είδος απευθείας ανάθεσης, μέσω της εξαίρεσης που προβλέπει ένας νόμος λόγω της φύσης του θέματος) και την εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των όρων και της πρόσκλησης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το θέμα αφορά στην (αναγκαία) ύπαρξη προσωπικού το οποίο θα μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες για την λειτουργία της δεξαμενής και των επιμέρους συστημάτων της. Να σημειώσουμε, ότι το σύνολο του έργου ελέγχεται με ηλεκτρονικό τρόπο και εξ' αποστάσεως, καθώς παρέχει σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Η ύπαρξη αυτού του προσωπικού, που θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, συνδέεται με την διοικητική παραλαβή του έργου, που δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ύπαρξη του εξειδικευμένου (όπως τουλάχιστον περιγράφεται) προσωπικού.

Ο κύριος Νεκτάριος Λεούσης από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης είχε ζητήσει να προσληφθεί προσωπικό και να εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή, ενώ είχε εκφράσει τους φόβους τους για το είδος της διαδικασίας που είχε επιλεγεί, με απευθείας ανάθεση. Ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την διαδικασία και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του. Μάλιστα, είχε ζητήσει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι είναι υπέρ της αποδοχής των 200.000 ευρώ, αλλά δήλωσε παρών όσο αφορά την 2η και 3η παράγραφο του θέματος. Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο κύριος Νεκτάριος Λεούσης στη συνέχεια της συνεδρίασης.

Ο κύριος Δημήτρης Μούρτζης είχε χαρακτηρίσει τότε ως κατεπείγουσα την ανάγκη να εγκριθεί το θέμα, καθώς η τουριστική σεζόν θα κορυφώνονταν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, οι ανάγκες για νερό θα ήταν μεγαλύτερες και η χρήση της μεγάλης δεξαμενής του Λεοντίου αναγκαία.

Πάντως, να σημειώσουμε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφάσισαν σε εκείνη την συνεδρίαση χωρίς να έχουν δει την μελέτη. Στις 26 Σεπτεμβρίου και ενώ η κορύφωση στις ανάγκες της υδροδότησης της Αίγινας έχει περάσει, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται ως θέμα η έγκριση της μελέτης, η οποία είχε συνταχθεί από την ΤΤΥΝΔ, την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Την συνεδρίαση την εισήγηση έκανε ο κύριος Δημήτρης Μούρτζης. Η μελέτη προβλέπει, ανάμεσα σε άλλα, την επί της 24ώρου βάσεως σωστή λειτουργία της δεξαμενής για ένα διάστημα 18 μηνών. Αναφορικά με το προσωπικό, προβλέπει έναν ειδικό επιστήμονα με εμπειρία μικρότερη των 10 ετών, έναν τεχνίτη ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό και ένα αυτοκίνητο 3/4 τόνων με οδηγό. Το κόστος της δαπάνης ανά μήνα 8.960 και το γενικό σύνολο μαζί με τον ΦΠΑ 199.199,70 ευρώ.

Ο κύριος Νεκτάριος Λεούσης στην τοποθέτησή του είπε ότι η μελέτη δεν προβλέπει τίποτα για την "επόμενη ημέρα" και ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εκπαίδευση προσωπικού. Παραδέχθηκε ότι η διοίκηση Κουκούλη στην μελέτη του έργου δεν προέβλεψε να υπάρχει προσωπικό για την λειτουργία της δεξαμενής. Συμπλήρωσε ότι για την λειτουργία της δεξαμενής χρειάζεται απλά ένας εργοδηγός και χαρακτήρισε τα ποσά που προτείνει η μελέτη υπέρογκα. Θεώρησε υπερβολή την πρόσληψη οδηγού αυτοκινήτου και σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη λειτουργία του συστήματος όταν "έρθει" ο αγωγός. Τέλος συμπλήρωσε ότι η μελέτη "φωτογραφίζει" κάποια εταιρία" και ανέφερε συγκεκριμένες παραγράφους της μελέτης. Κατέληξε λέγοντας ότι είναι ένα απλό αντλιοστάσιο και ότι χρειάζεται μόνο ένας άνθρωπος για να το χειρίζεται.

Ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς δήλωσε ότι απέχει από την διαδικασία της ψηφοφορίας, ενώ "παρών" δήλωσαν οι κύριοι Πτερούδης και Λεούσης. Ότι τι απέχει από την ψηφοφορία δηλώσε και ο κύριος Φίλιππος Τζίτζης. Το θέμα "πέρασε" με 7 θετικές ψήφους.

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στις 24 Οκτωβρίου. Σε αυτήν γίνεται γνωστό ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την: "συντήρηση και λειτουργία κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινα", ενδεικτικού προϋπολογισμού 161.290,08 ευρώ πλέον του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .