Υπουργείο Εσωτερικών. Επιχορήγηση 250.000 ευρώ στον Δήμο Αίγινας.

Για έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 1.830.000,00 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο: "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού".

Το ποσό πυ εγκρίθηκε για τον Δήμο Αίγινας είναι 250.000 ευρώ.